...

  • Лимитирана оферта
  • Вземи книгата с автограф
  • и лично послание!

Лимитирана оферта: Вземи книгата с автограф и лично послание

Общи условия

Преди да направите поръчка чрез електронния магазин на Шеф Кустев, молим внимателно да прочетете тези условия. Ако използвате този уеб сайт с цел да придобиете стока, която се рекламира или предлага чрез нашия сайт, то се счита, че приемате и сте съгласни с тези Общи условия.

Всички посетители и потребители на този уеб сайт се задължават да прочетат настоящите Общи условия и да се запознаят с тях внимателно преди да използват сайта и онлайн магазина. Общите условия служат за регулиране на отношенията между сайта и клиентите – потребители, както и на взаимните им права и задължения. Всеки потребител, който използва сайта се счита, че е приел и е напълно съгласен с тези Общи условия. В противен случай, потребителят не трябва да използва този уеб сайт.

В случай че не одобрявате или не сте съгласни с тези условия и ако НЕ ПРИЕМАТЕ същите, моля не използвайте този уеб сайт за покупка на нашите продукти.

Настоящият документ съдържа актуалнияте към настоящия момент Общи условия, съгласно които СГГ Груп ООД предоставя услуги на потребителите си посредством Интернет магазинаhttps://chefkustev.com/

Тези условия обвързват всички потребители, като със зареждането на изградените хипервръзки, разположени на сървъра наhttps://chefkustev.com/ или чрез заплащане ползването на платени услуги или стоки, предлагани от него, Потребителят се съгласява изцяло, като приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Предмет

Общите условия са предназначени за регулиране на отношенията между „СГГ Груп ООД” ЕООД, с ЕИК: 207247941, със седалище в Република България, в гр.София и адрес на управление:гр. София, бул. Цар Освободител 25, представлявано от ДОСТАВЧИК или Шеф Кустев, и клиентите, потребители на този сайт, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, КЛИЕНТИ и/или ПОТРЕБИТЕЛИ на електронния магазин:https://chefkustev.com/

 

ДАНИ ЗА ДОСТАВЧИКА. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ.

Предоставяне на необходимата информация съгласно Закона за електронна търговия /ЗЕТ/ и Закона за защита на потребителите /ЗЗП/:
Наименование на доставчика: „СГГ Груп ООД” ЕООД

Седалище: Република България, гр.София

Адрес на управление:гр. София, бул. Цар Освободител 25

e-mail: office@chefkustev.com

Телефони за контакт: Тел: 0886 60 20 10

Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов” № 15,

тел.: +3592 940 20 46 факс: +3592 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр.София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6

тел.: +3592 980 2524 факс: +3592 988 4218

Гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

Комисия за защита на конкуренцията
Адрес: 1000 гр.София, бул. „Витоша” №18

Телефон: +3592 935 61 13

Факс: +3592 980 73 15

Уеб сайт: www.cpc.bg

Вписване в публични регистри: ЕИК: 207247941

Дефиниции и наименования

Общите условия са предназначени за регулиране на отношенията между СГГ Груп ООД, с ЕИК: 207247941, със седалище в Република България, в гр.София и адрес на управление:гр. София, бул. Цар Освободител 25, представлявано от ДОСТАВЧИК или Шеф Кустев, и клиентите, потребители на този сайт, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, КЛИЕНТИ и/или ПОТРЕБИТЕЛИ на електронния магазин: https://chefkustev.com/
ДАНИ ЗА ДОСТАВЧИКА. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ.

Предоставяне на необходимата информация съгласно Закона за електронна търговия /ЗЕТ/ и Закона за защита на потребителите /ЗЗП/:
Наименование на доставчика: СГГ Груп ООД

Седалище: Република България, гр.София

Адрес на управление:гр. София, бул. Цар Освободител 25

e-mail: office@chefkustev.com

Телефони за контакт:

Тел: 0886 60 20 10

Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов” № 15,

тел.: +3592 940 20 46 факс: +3592 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр.София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6

тел.: +3592 980 2524 факс: +3592 988 4218

Гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

Комисия за защита на конкуренцията
Адрес: 1000 гр.София, бул. „Витоша” №18

Телефон: +3592 935 61 13

Факс: +3592 980 73 15

Уеб сайт: www.cpc.bg

Вписване в публични регистри: ЕИК: 207247941

Правила за използването на уебсайта

4.1. Доставчикът, като създател и собственик на този интернет сайт https://chefkustev.com/ Ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в този уеб сайт само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Не се разрешава материалите на този сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет сайт материали в други сайтове е забранена. Материалите на този уеб сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

4.2. На уеб сайта Chef Kustev е разположен електронен магазин, достъпен на адрес:https://chefkustev.com/, чрез който Потребителите имат възможност на сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Шеф Кустев стоки, включително да правят следното:

Да извършват регистрация и създаване на профил за преглеждане и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките предлагани от Доставчика Шеф Кустев;
Да отправят запитвания и за други продукти, които към настоящия момент не се предлагат на уеб сайта, но Шеф Кустев има възможност и права да предостави на Потребителя.
4.3. Потребителите сключват с Доставчика договор за покупко-продажба на стоките чрез сайтаhttps://chefkustev.com/, като Договора се сключва на български език и за него се съхранява информация в базата данни на Доставчика.

4.4. По силата на сключения с Потребителя договор за покупко-продажба на стоки от разстояние, Доставчикът се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността върху стоката и/или продукта в полза на Потребителя на изрично определени от него стоки и на договореното между страните място.

4.5. Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт.

4.6. Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл.11 от Закона за електронна търговия /ЗЕТ/.

4.7. Предполага се, че електронните изявления извършени от Потребителите на сайта са извършени от лицата посочени в данните, предоставени от всеки един Потребител при извършване на регистрацията, ако Потребителят е въвел съответното име и парола за достъп.

Декларации на доставчика. Препоръки

5.1. Информацията, предоставена от Шеф Кустев има информативен характер и по никакъв начин не следва да влияе на избора и начина на приемане на продуктите, предлагани на сайта. Потребителите следва да използват информацията на сайта само на тяхна отговорност.

5.2. Шеф Кустев не носи отговорност за психически или физически увреждания, настъпили след употреба на продуктите, предлагани на уеб сайта.

5.3. Шеф Кустев спазва финансовите закони на Република България и се задължава да издава касов бон за стойността на поръчаните продукти.

5.3.1. При липсата на касов бон в изпратена поръчка, Потребителят може да изисква такъв допълнително.

5.3.2. На касовата бележка/касовия бон, както и в случай на издадена фактура, върху същите са предоставени всички данни за юридическото лице СГГ Груп ООД.

5.4. В случай че Потребителят е юридическо лице и изяви изрично желание при отправянето на поръчката да му бъде издадена данъчна фактура, то Шеф Кустев се задължава да издаде първичен счетоводен документ, като предостави оригинал от същия при предаването на стоката/продукта.

5.11. Шеф Кустев не гарантира, че този уеб сайт ще функционира непрекъснато, че е защитен или че ще бъде наличен във всеки един момент или на всяко място, от която и да е точка на свeта. Шеф Кустев не гарантира, че не е възможно да се появят каквито и да било грешки или дефекти в работата на сайта, както и в какъв срок те ще бъдат поправени. Шеф Кустев не носи отговорност от опасност за заразяване от вируси или други вредни компоненти във връзка с използването на сайта, както и че резултатът от използването на уеб сайта ще покрие очакванията на Потребителите.

Регистрация за използването на уебсайта

6.1. Използването на уеб сайта и предлаганите чрез него услуги е свободно и не изисква задължителна регистрация на Потребителите.

6.2. При възникнал спор кое лице е изявило воля за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.

Технически стъпки за сключване на договор за покупко-продажба

7.1. Потребителите изпoлзвaт пpeдимнo интepфeйca нa cтpaницaтa нa Дocтaвчиĸa, зa дa cĸлючвaт дoгoвopи зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa от разстояние нa пpeдлaгaнитe oт Дocтaвчиĸa cтoĸи и продукти в електронния магазин на уеб сайта –https://chefkustev.com/

7.2. Потребителите cĸлючвaт дoгoвopa зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa нa cтoĸитe c Дocтaвчиĸa в електронния магазин пo cлeднaтa пpoцeдypa:

1) Стъпка 1: Избиpaнe нa eднa или пoвeчe oт пpeдлaгaнитe oт дocтaвчицитe на сайта cтoĸи и продукти и дoбaвянeтo им ĸъм cпиcъĸ cъc cтoĸи зa пoĸyпĸaта, които се прехвърлят автоматично в потребителската кошница и/или количка.

2) Стъпка 2: Избop нa cтoĸи oт cпиcъĸa нa cтoĸи зa пoĸyпĸa нa cъoтвeтнитe дocтaвчици в сайта, зa ĸoитo дa бъдe cĸлючeн дoгoвop зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa.

3) Стъпка 3: Πpeдocтaвянe нa дaнни зa извъpшвaнe нa дocтaвĸaтa;

4) Стъпка 4: Избop нa cпocoб и мoмeнт зa плaщaнe нa цeнaтa.

5) Стъпка 5: Πoтвъpждeниe нa пopъчĸaтa

Съдържание на договора

8.1. Доставчикът и Потребителите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Потребителите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка, както и по отношение на други предходни поръчки, направени от същия Потребител.

8.2. Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

8.3. Правата на Потребителите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки.

8.4. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Потребителят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

8.5. Потребителят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

Права и задължения на страните

9.1. Доставчикът не предлага и не осъществява доставки към лица, които имат качеството потребител по смисъла на ЗЗП за следните категории стоки: 1) лекарства и хомеопатични продукти; 2) други продукти, представяни предимно с лечебно въздействие.

9.2. Доставчикът се задължава да предостави на Потребителя, преди придобиването на стоката или ползването на услугата, подходяща информация, позволяваща му да направи своя най-добър избор, която включва:

9.2.1. Всички характеристики на стоката или услугата, които трябва да бъдат известни на потребителя, включително състава, опаковката, както и инструкция за ползване, комплектовка и поддържане;

9.2.2. Цена, количество, начин на плащане и други договорни условия;

9.2.3. Наличие на стоката или услугата;

9.2.4. Опасностите, свързани с обичайната употреба, ползване или поддръжка на стоката или услугата;

9.2.5. Условията за употреба на стоката или услугата; влиянието, което тя оказва върху други стоки и услуги при евентуална съвместна употреба или ползване;

9.2.6. Срок на годност.

9.3. Извън всички други посочени права и задължения, при ползване на електронния магазин и услугите на Шеф Кустев, Потребителят има право:

9.3.1. Да отправя по всяко време запитвания към Шеф Кустев, както и да получава информация за състоянието на своята поръчка като за целта използва електронната форма за контакт, телефон или адреса на електронна поща за връзка с Доставчика Шеф Кустев;

9.3.2. Да публикува коментари и мнения относно предлаганите продукти като носи изцяло отговорност за публикуваната информация.

9.4. Извън всички други посочени права и задължения, при ползване на електронния магазин и услугите на Шеф Кустев, Потребителят се задължава:

9.4.1. Да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, интернет етикета, правилата на морала и добрите нрави;

9.4.2. Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;

9.4.3. Да не извършва злоумишлени действия с цел увреждане правилното действие на уеб сайта и електронния магазин на Шеф Кустев или достъп до лични данни на потребители, включително, но не само чрез разпространяване или използване на софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, „троянски коне“, компютърни кодове и други.

9.5. Извън всички други посочени права и задължения, при ползване на електронния магазин и услугите на Шеф Кустев, Доставчикът се задължава:

9.5.1. Да прехвърли на Потребителя собствеността на заявената за покупка стока;

9.5.2. Да достави заявената за покупка стока в срок и в добър търговски вид;

9.5.3. Да полага дължимата грижа като добрия търговец по смисъла на чл.302 от ТЗ за изпълнение на своите задължения при продажбата.

Специални клаузи, които се прилагат спрямо лицата, които имат качеството на потребител по смисъла на ЗЗП

10.1. Правилата на настоящия раздел от тези Общи условия се прилагат единствено спрямо ползватели на сайта, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба в https://chefkustev.com/ може да се направи обоснован извод, че са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на Договорите от разстояние и извършването на продажба на стоки от разстояние.

10.1.1. Във всички случаи клиентите на Шеф Кустев следва да имат предвид, че Доставчикът не предлага, не организира и не осъществява доставки на лекарства, отпускани по лекарско предписание към лица, които имат качеството Потребител по смисъла на горната точка;

10.1.2. Обозначените цени на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на https://chefkustev.com/.

10.1.3. Начините за Доставка са описани подробно в срокове и доставка. Стойността на транспортните разходи за доставка, които НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките можете да бъдат видяни преди окончателното потвърждение на поръчката.

10.1.4. Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите Общи условия и информацията, предоставена на Потребителя посредством сайта на Доставчика на https://chefkustev.com/ и се избира чрез механизмите на последния. Инфopмaциятa, пpeдocтaвянa нa Потребителя пo тази точка e aĸтyaлнa ĸъм мoмeнтa нa визyaлизaциятa й в плaтфopмaтa (електронния магазин) на Доставчика пpeди cĸлючвaнeтo нa дoгoвopa зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa.

10.1.5. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят изрично ce cъглacявa, чe цялaтa изиcĸyeмa oт ЗЗП инфopмaция мoжe дa бъдe пpeдocтaвянa чpeз интepфeйca нa електронния магазин или eлeĸтpoннa пoщa.

10.1.6. Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с Потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

10.1.6. Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

10.1.7. В случай че стойността на поръчката на Потребителя е равностойна или надвишава 10 000,00 /десет хиляди/ лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на Доставчика, каквото е изискването на ЗОПБ.

10.1.8. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва конкретна причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 /четиринадесет/ работни дни, cчитaнo oт дaтaтa нa пpиeмaнe нa cтoĸaтa oт избpaнитe чpeз плaтфopмaтa на електронния магазин дocтaвчици чpeз фopмyляp зa oтĸaз oт дoгoвopa, дocтъпeн нa уеб caйтa нa Дocтaвчиĸa нa aдpec https://chefkustev.com/. Инфopмaция зa yпpaжнявaнe нa пpaвoтo нa oтĸaз e дocтъпнa нa уеб сайта, като същата може да бъде предоставена на всеки един от посочените контакти за кореспонденция.

10.2. В съответствие с чл.57 от ЗЗП правото на отказ на Потребителя не се прилага в следните случаи:

*за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;
*за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът или избраните от него дистрибутори не са в състояние да контролират;
*за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на Потребителя или по негова индивидуална поръчка;
*за доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;
*за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
*за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;
*за доставка на вестници, списания и други периодични издания;
*за разопаковани и/или отворени от Потребителя козметични продукти или *за продукти с нарушена опаковка, влошен търговски вид или липса на съдържание или част от продукта.

10.3.1. Когато Доставчикът на стоката не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл.54 от ЗЗП касаещи правото на отказ, то Потребителят има право на основание чл.51 от ЗЗП да се откаже от сключения договор в срок от 1 /една/ година и 14 /четиринадесет/ дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази точка е предоставена на Потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по тази точка директно пред Доставчика.

10.3.2. В случай че Потребителят упражни правото си на отказ, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от Потребителя суми не по-късно от 30 /тридесет/ календарни дни, считано от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако Потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.

10.3.3. Πpи yпpaжнявaнe нa пpaвoтo нa oтĸaз, paзxoдитe зa вpъщaнe нa дocтaвeнитe cтoĸи ca зa cмeтĸa нa Пoтpeбитeля и oт cyмaтa, ĸoятo Пoтpeбитeлят e плaтил пo дoгoвopa ce yдъpжaт paзxoдитe зa вpъщaнe нa cтoĸaтa. Дocтaвчиĸът нямa зaдължeниe дa възcтaнoви дoпълнитeлнитe paзxoди зa дocтaвĸa нa cтoĸитe, ĸoгaтo Пoтpeбитeлят изpичнo e избpaл нaчин нa дocтaвянe нa cтoĸитe, paзличeн oт нaй-eвтиния вид cтaндapтнa дocтaвĸa, пpeдлaгaнa oт Дocтaвчиĸa. Paзxoдитe зa вpъщaнe нa cтoĸaтa ca cъщитe ĸaтo тeзи зa дocтaвĸa cъглacнo тapифaтa нa изпoлзвaнaтa ĸoмпaния зa извъpшвaнe нa дocтaвĸaтa

10.4. Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика на адрес, посочен по-горе.

10.5. Πoтpeбитeлят ce зaдължaвa дa cъxpaнявa пoлyчeнитe от Дocтaвчиĸa cтoĸи и дa ocигypи зaпaзвaнeтo нa тяxнoтo ĸaчecтвo и бeзoпacнocт пo вpeмe нa cpoĸa пo т.10.1.8. и т.10.3.1., като стoĸитe ce cъxpaнявaт cъглacнo пocoчeнитe изиcĸвaния oт пpoизвoдитeля.

10.6.1. Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика на https://chefkustev.com/

10.6.2. В случай че Потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 /тридесет/ работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика https://chefkustev.com/.

10.6.3. Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполагат с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 /тридесет/ работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълнят задължението си по договора.

Изпълнения на договора. Начини на плащане

11.1. Доставчикът организира доставката и предаването на стоката на Потребителя от съответен дистрибутор или куриер в определения при сключването на договора срок.

11.2.1. Потребителят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

11.2.2. Ако Потребителят не уведоми Доставчика съгласно горната точка, стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията и доставена без забележки, освен за скрити недостатъци.

11.3. Доставчикът няма задължение да осигури необходим сервиз за стоката, с оглед на нейния специфичен характер и начина й на употреба, а именно пероралното и предназначение.

11.4. Цените на сайта са в български лева и са индивидуални за всеки продукт. Цените са с включен ДДС. Клиентите са задължени да платят стойността на поръчката след изрично потвърждение на поръчаните продукти във формуляра за поръчки на уеб сайта на Доставчика. Цените са валидни до изчерпване на количествата от даден продукт. Шеф Кустев си запазва правото да променя цените в случай на получаване на нови ценови листи, без да е длъжен да уведомява своите клиенти и Потребителите на уеб сайта предварително.

11.6.1. Потребителят е длъжен да заплати цената на заявените за доставка продукти според избрания метод на плащане. Заплащането на заявените продукти и доставката става по един от следните начини:

С наложен платеж – плащане в брой при получаване на доставката на куриера при получаване на стоката, в това число на сумата за наложен платеж;
Плащане с дебитна или кредитна карта при подаване на заявката;

11.6.2. При заплащане с дебитна или кредитна карта или заплащане чрез разплащателната система на Stripe.com, Потребителя отпечатва и задържа копие от поръчката си за бъдещи справки.

11.6.3. Шеф Кустев не съхранява никаква информация относно данните, обуславящи достъпа до профила на клиента, нито информация относно дебитна и/или кредитна карта на клиента – потребител.

10.7.Отделяйки стоки/продукти за закупуване, Потребителят получава информация в своята Потребителска кошница/количка относно:

*единичните цени на избраните стоки/продукти съобразно техния вид, количество и обявена в уеб сайта цена;
*цена на доставката в зависимост от мястото на доставка и избрания куриер, ако е предвиден такъв избор;
*обща стойност на направената Поръчка, в случай че са избрани повече от един продукт.

11.8. Всички допълнителни разходи за доставка, съхранение, връщане на стоките/продуктите, в случай че е посочен грешен адрес, са изцяло за сметка на Потребителя.

11.9. След получаване на Поръчката, Доставчикът потвърждава възможността да изпълни същата чрез изпращане електронно съобщение, електронно писмо или телефонно обаждане, от който момент договорът се счита сключен. В случай че Доставчикът не може да изпълни Поръчката поради това, че не разполага със съответните стоки/продукт, Доставчикът уведомява Потребителя в срок от 3 /три/ работни дни от датата на получаване на Поръчката. В този случай Доставчикът ще възстанови на Потребителя платената от него предварително сума, ако е извършено плащане, освен ако Потребителят не е заявил замяна с друга стока/продукт наличен към момента. Доставчикът не отговаря за вреди от неизпълнена Заявка поради изчерпване на стоките/продуктите, които има в наличност.

11.10. Шеф Кустев извършва доставка на избраните продукт и стоки чрез куриерска компания и в срока, посочен в Поръчката и/или уточнен в Общите условия.

11.11. При избор на начин на плащане, различен от „наложен платеж”, се счита, че Потребителят се съгласява да заплати авансово и срокът за доставка започва да тече от датата на получаване на потвърждение за извършеното плащане. В случай че информация за плащане не е получена в срок до 2 работни дни от датата на Поръчката, Доставчикът уведомява Потребителя, че Поръчката не обвързва Доставчика.

11.12. Доставка

11.12.1. Шеф Кустев извършва доставка на закупените чрез електронния магазин стоки само на посочени от Потребителите адреси на територията на Република България, в часови диапазон от 09:00 ч. до 18:00 ч. в дните от понеделник до петък.

11.12.2. При заявка за покупка, извършена всеки делничен ден до 18:00 ч., продуктите се доставят най-рано на следващия ден. При заявка за покупка, извършена след 18:00 ч., продуктите се доставят най-рано на втория ден след заявката. Потребителят има възможност да избере и по-късна дата на получаване на доставката.

11.12.3. Всички продукти, закупени от Потребителя с една и съща заявка, може да се доставят едновременно или поотделно, само в случай че към настоящия момент Доставчикът няма в наличност съответния продукт.

11.12.4. Когато един и същ Потребител е направил две или повече отделни заявки за покупка, те се обработват отелно и е възможно да бъдат доставени по отделно дори и ако са поръчани в един и същ ден преди 18:00 ч.

11.12.5. След приемане на направена заявка за покупка, Доставчикът изпраща на Потребителя съобщение на електронната поща посочена при регистрация с потвърждение на заявката. Съобщението съдържа номер на заявката, информация за основните характеристики на заявените продукти, единична цена на продукт, обща стойност на заявените продукти, стойността на доставката, избрания от Потребителя начин на плащане, посочените данни за фактура (ако такава е поискана от клиента и той е предоставил всички реквизити за издаване на такава при направената заявка) и адрес за доставка.

11.13.1. При получаване на доставените продукти Потребителят попълва разписка за получаване на доставката, а Шеф Кустев предоставя фискален документ за извършената покупка освен ако заплащането е направено чрез ePay, EasyPay, дебитна или кредитна карта, в който случай Потребителят получава електронна разписка за извършената транзакция на електронната поща посочена в профила на Потребителя. Фискалният документ може да е касова бележка или фактура.

11.13.2. При необходимост от издаване на фактура на физическо или юридическо лице, Потребителят е длъжен да посочи това при извършване на заявката за покупка.

11.13.3. С подписване на разписката за получаване на доставката, се счита, че Потребителят е приел продуктите без забележки.

11.14. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон.

Защита на личните данни

12.1. Шеф Кустев няма за цел и не желае да получава конфиденциална или защитена информация от Потребителите чрез собствения си уеб сайт. Всички материали, информация и други съобщения, излъчени или изпратени от този сайт, ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на права. Работата с личната информация, която Потребителят по желание може да изпрати доhttps://chefkustev.com/ с цел получаването на продукти или услуги, предлагани от този сайт е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. Нямате право да излагате или изпращате от или към този уеб сайт, каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение с действащите закони.https://chefkustev.com/ използва личната информация, с цел да установи по-добре вашите нужди и интереси и така да можем да ви предоставим услуги с по-добро качество. В някои случаи ние използваме изпратената от Вас информация, за да ви помогнем да заявите дадена поръчка или да изпълните дадена транзакция, да поддържаме контакт с вас, да ви информираме за наши продукти, услуги и оферти, да персонализираме промоционални оферти.

12.2. Шеф Кустев се задължава да не разкрива никакви лични данни за Потребителя на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Потребителя, a информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени да изискват и събират такава информация или в други случаи, при които следва да предостави информацията по силата на закона.

12.3. Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

12.4. Πoтpeбитeлят ce cъглacявa, чe Дocтaвчиĸът Шеф Кустев имa пpaвo дa изпpaщa пo вcяĸo вpeмe eлeĸтpoнни cъoбщeния ĸъм Πoтpeбитeля, вĸлючитeлнo и бюлeтин или пpeдлoжeния зa пoĸyпĸa нa cтoĸи, дoĸaтo e нaлицe peгиcтpaция нa Πoтpeбитeля в eлeĸтpoнния мaгaзин нa Дocтaвчиĸa в уеб сайтаhttps://chefkustev.com/

12.5. Сайта използва бисквитки /“cookies“/ за удобство и запазване на информацията в процеса на поръчката, като Потребителите следва да имат предвид, че Шеф Кустев не продава и не отдава под наем, на лизинг или по какъвто и да е друг начин, изпратената от Вас лична информация на трети лица.

12.6. От съображения за сигурност на личните данни на Потребителите, Доставчикът ще изпраща данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Потребителите в момента на регистрацията.

12.7. Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на Потребителя при използването на електронния магазин на Доставчика, да съхранява история на поръчките. На база съхранението на тези данни, Доставчикът си запазва правото да предоставя изключителни права на определени потребители, в това число и отстъпки от цената на предлаганите от последния продкукти.

12.8. В случай че по някаква причина Потребителят е забравил или изгубил своите име и парола, Шеф Кустев изпраща данните само на адрес на електронна поща, който е бил посочен от Потребителя в момента на регистрацията.

Освобождаване от отговорност на доставчика

13.1. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи, които водят до невъзможност за изпълнение или забава в изпълнението на което и да е негово задължение.

13.2. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Потребителите на трети лица.

13.3. Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Потребителите в процеса на използване или неизползване наhttps://chefkustev.com/ и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.

13.4. Доставчикът не носи отговорност за времето, през коетоhttps://chefkustev.com/ не е достъпен поради непреодолима сила.

13.5. Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите вhttps://chefkustev.com/ включително и за увреждане на здравословното състояние на Потребителите.

13.6. Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

13.7. Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Потребител, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Потребителя, регистриран с тези данни.

13.8. Доставчикът полага необходимата грижа да поддържа винаги вярна и актуална информация в електронния магазин, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата, в това число относно описанието на предлаганите продукти, посочения състав и енергийна стойност, наличие на добавки или алергени и др., непосочени от производителя на продукта, в случай че той е различен от Шеф Кустев.

Препратки към други уебсайтове, собственост на трети лица

Наличните препратки от този сайт към уеб сайтове собственост на трети лица са предоставени единствено и само за удобство на Потребителите. Ако използва тези препратки и/или изградени хипервръзки Потребителят ще излезе от този сайт.https://chefkustev.com/ не контролира тези сайтове на тези лица и не поема никаква отговорност за който и да е от тях или тяхното съдържание. По този начинhttps://chefkustev.com/ по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове на трети лица, нито информацията публикувана в тях. При посещението си в някои от тези сайтове, Потребителят прави това изцяло на своя отговорност и на свой риск.

ПРОМЯНА НА ЦЕНИ НА СТОКИ

15.1. Доставчикът има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Всеки отделен потребител е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на сайтаhttps://chefkustev.com/, Шеф Кустев има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обезщетение по никакъв начин на Pотребителя, освен да възстанови сумите платени предварително от Потребителя, ако има такива.

15.2 Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена до старата, която е зачертана. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца когато е при условия по чл.66 ал.2 от ЗЗП. (не е относимо за Продажба от разстояние и Продажба извън търговския обект – арг.чл.61а, ал.2 ЗЗП)

15.3. Съобщението за намаление на цените на предлаганите продукти може да се обозначава по един от следните начини:

1) чрез поставяне на новата цена до старата, която е зачертана, или

2) чрез думите „нова цена“ и „стара цена“, последвани от съответните суми, или

3) чрез посочване на процент на намалението, като новата цена се поставя до старата цена, която е зачертана.

15.4. Доставчикът запазва правото си да променя настоящите условия на ползване на сайта и закупуването на продукти без предварително да предупреждава ползващитеhttps://chefkustev.com/ за това.

15.5. Всички обявени цени в уеб сайта са в Български лева с включен ДДС. Към тази цена допълнително се начислява такса за извършването на доставката до посоченото от Потребителя местоназначение.

Приложение на „Бисквитките“

В съответствие с Директива № 136 от 2009/ЕО, (Директивата за „Бисквитките“), която отменя Директива №58 от 2002/ЕО, Шеф Кустев гарантира, че всички бисквитки, използвани на уеб сайта не съдържат лична информация за нашите клиенти и за каквито и да е потребители, включително регистрирани. Шеф Кустевизползва бисквитки, за да спомогне за идентифицирането на компютъра на всеки един клиент, така че да се персонализира потребителския Ви опит, да се проследява търговското съдържание в кошницата за пазаруване и с цел запаметяване на това до кой етап е стигнал Потебителят в процеса на подготвяне на поръчката.

СЪДЪРЖАНИЕ И АВТОРСКИ ПРАВА

Всички използвани имена, авторски материали и текстове, изображения, лога, графики, търговски марки, бази данни и софтуер, публикувани в уеб сайта и електронния магазин на Шеф Кустев, са защитени обекти на интелектуална собственост и са притежание на техните собственици.
Възпроизвеждането на съдържанието на уеб сайта и/или който и да е негов елемент, обект на интелектуална собственост, може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на Шеф Кустев или на собствениците на това съдържание.

Приложимо право

Тези Общи условия (и всички други правила, политики или насоки, включени чрез препратка) се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на българското законодателство и в частност Закона за храните /ЗнХ/, Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните от 04.12.2014 г. /НИЕПХ/ и Регламент (ЕС) № 1169/2011 г., без да имат каквото и да било действие по отношение на принципите за приложимото право.

ПРОМЕНИ В ОБЩИTE УСЛОВИЯ

19.1. Дружеството си запазва правото да променя или заменя тези Общи условия. Клиентите и Потребителите на Шеф Кустев се считат за обвързани от всякакви промени на Общите условия от момента на публикуването им на Уеб сайта. Продължаване използването на сайта след такива промени е равнозначно на приемане на новите условия.

19.2. Шеф Кустев препоръчва на клиентите си да проверяват периодично Общите условия за наличие на промени. При несъгласие от тяхна страна по отношение, на което и да е от тези условия или промените им, те следва да прекратят веднага използването на Сайта по какъвто и да било начин.

(1) Hacтoящитe Общи ycлoвия мoгaт дa бъдaт измeняни oт Дocтaвчиĸa, зa ĸoeтo пocлeдният щe yвeдoми пo пoдxoдящ нaчин вcичĸи peгиcтpиpaни Потребители.

(2) Дocтaвчиĸът и Πoтребителят ce cъглacявaт, чe вcяĸo дoпълвaнe и измeнeниe нa тeзи Общи ycлoвия щe имa дeйcтвиe cпpямo Πoтребителя в eдин oт cлeднитe cлyчaи:

A) cлeд изpичнoтo мy yвeдoмявaнe oт Дocтaвчиĸa и aĸo регистрираният Πoтребител нe зaяви в пpeдocтaвeния мy 7-днeвeн cpoĸ, чe ги oтxвъpля; или
B) cлeд пyблиĸyвaнeтo им нa caйтa нa Дocтaвчиĸa и aĸo Πoтребителят нe зaяви в 7-днeвeн cpoĸ oт пyблиĸyвaнeтo им, чe ги oтxвъpля.
C) c изpичнoтo мy пpиeмaнe oт Πoтребителя чpeз пpoфилa мy в caйтa нa Дocтaвчиĸa.
D) Πoтребителят ce cъглacявa, чe вcичĸи изявлeния нa Дocтaвчиĸa, във вpъзĸa c измeнeниeтo нa тeзи Общи ycлoвия щe бъдaт изпpaщaни нa aдpeca нa eлeĸтpoннaтa пoщa, пocoчeнa oт Πoтребителя, пpи неговата peгиcтpaция. Πoтребителят ce cъглacявa, чe eлeĸтpoннитe пиcмa, изпpaтeни пo peдa нa тази точка нe e нeoбxoдимo дa бъдaт пoдпиcaни c eлeĸтpoнeн пoдпиc, зa дa имaт дeйcтвиe cпpямo нeгo.
ПРЕКРАТЯВАНЕ

20.1. Hacтoящитe oбщи ycлoвия и дoгoвopa нa Πoтребителя c Дocтaвчиĸa ce пpeĸpaтявaт в cлeднитe cлyчaи:

пpи пpeĸpaтявaнe и oбявявaнe в лиĸвидaция или oбявявaнe в нecъcтoятeлнocт нa eднa oт cтpaнитe пo дoгoвopa (в случай че и Потребителят е юридическо лице);
пo взaимнo cъглacиe нa cтpaнитe в пиcмeн вид;
пpи oбeĸтивнa нeвъзмoжнocт нa няĸoя oт cтpaнитe пo дoгoвopa дa изпълнявa зaдължeниятa cи по Договора;
пpи иззeмвaнe или зaпeчaтвaнe нa oбopyдвaнeтo oт дъpжaвни opгaни по реда на ЗОПДИППД от КОМПИ.
20.2. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Потребителят използва https://chefkustev.com/ в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите морални норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

Други условия

21.1. Потребителят и Доставчикът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

21.2. Потребителят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

21.3. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Oбщи условия няма да води до недействителност на целия договор.

21.4. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Настоящите общи условия са приети на 14.10.2022 г. и влизат в сила от 15.10.2022 г. Същите са публикувани на уеб сайта в 18:00ч. на 15.10.2022 г.

Други възможности, ако се предвиждат:

Закон за защита на потребителите: чл.54а. При сключването на договор от разстояние по телефона договорът влиза в сила и потребителят се обвързва от предложението от деня, в който доставчикът е получил съгласието на потребителя в писмена формa.

Количка0
Няма продукти в количката
0
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.